Folklórní tance

                 

Řecko je jednou z mála zemí na světě, kde si folklórní tance udržují tradici už od starověku. Tanec hrál v životě Řeků vždy velmi důležitou roli. Je to vyjádření lidských pocitů a každodenního života. Řekové tancují při náboženských svátcích, oslavách, svatbách a křtech. Ve starověku tancovali také, aby si zajistili úrodnost, aby se zbavili deprese nebo vyléčili nějaké onemocnění. Tancovali, když se připravovali do války, ale i při oslavách vítězství. Tanec v Řecku byl a stále je považován za nejvyšší formu umění.

Většina řeckých tanců jsou tance kruhové. Začíná se pravou nohou a pohyb je proti směru hodinových ručiček.Tanečníci se drží za ruce, za ramena nebo za pásky a první tanečník drží ve své pravé ruce šátek. Ve většině smíšených tanců tancuje první muž,který často improvizuje a někdy se i od  kruhu na chvíli odpojuje. Bylo zvykem, že ženy tancovaly ve vnitřním kruhu a muži kolem nich tvořili kruh vnější. Donedávna muži a ženy tancovali v jednom smíšeném kruhu velmi zřídka. Tehdy muž nikdy nedržel ženu za ruku, ale drželi se pomocí šátku. Tento způsob držení používali také oddané páry. V některých oblastech také nemohla žena tancovat vedle muže, který nepatřil do rodiny, v tomto případě mezi nimi tancovalo dítě nebo stařec.

Uspořádání tance se dodnes v různých částech Řecka liší. Obvykle jsou na začátku kruhu muži seřazeni podle věku od nejstarších po nejmladší. Za nimi následují ženy podle stejného pořádku. Někdy jsou zase ženatí muži před svobodnými a stejně tak ženy. Tanec vždy vede nejstarší obyvatel regionu. Na ostrovech jsou taneční kruhy obvykle tvořeny rodinami, kde otec kruh vede, je následován svou ženou a ta nejstarším synem, jeho manželkou, jejich dětmi atd. Příležitostně tancuje jako první kněz, což symbolizuje požehnání. Ženské tance jsou obvykle pomalé, jednoduché a důstojné, zatímco mužské jsou často odrazem jejich mužské síly, obratnosti a rychlosti.

Důležitou úlohu při tanci hraje šátek. Využívají ho především první tanečníci, aby se mohli snáze zorientovat při otočkách, skocích a figurách. Ženy ho používají, aby nedošlo k přímému kontaktu s rukou vedle stojícího muže, pokud nejsou pokrevně spříznění nebo v případě některých tanců šátek v ruce první tanečnice znázorňuje antický hudební nástroj Krotala - druh píšťaly.Téměř každý tanec má svůj příběh a liší se dle jednotlivých oblastí Řecka.

Řecký tanec Syrtaki proslavil Anthony Quinn ve známém filmu Řek Zorba na motivy románu Nikose Kazantzakise.

 


 

TOPlist