Řecké tradice

Řecko je země, která si zakládá na svých tradicích a bohaté kulturní minulosti. Je to také země, ve které se více než 90% obyvatelstva hlásí k pravoslavné církvi. Obojí ovlivňuje i pojetí výročních obřadů a svátků v Řecku. Většina svátků je spojena s pravoslavným kalendářem a jmény svatých, řada z nich se slaví už od byzantských dob, některé tradice ale jdou ještě dále, až do starověkého Řecka.

  

Řekové velmi lpí na své rodině. Rodina je v Řecku základ všeho. Rozsáhlé příbuzenské vztahy bývají velice pevné a postavené na osobnosti hlavy rodu, která až direktivně rozhoduje o osudu členů rodiny. Alespoň jednou denně - a to při večeři - se rodina sejde u společného jídla, které trvá mnohdy i dvě tři hodiny. Během svátků - zvláště církevních - se  v Řecku schází celá příbuzenstva a odpolední setkání se protáhne do večeře a ta nezřídka až do brzkých ranních hodin druhého dne. Dá  se říct, že v průběhu roku Řekové v podstatě žijí od jednoho svátku ke druhému. Těší se na ně, mluví o nich dlouho předem a pečlivě se na ně připravují.

Po svátečních dnech prožitých v rodinném kruhu, nebo dokonce v „kruhu“ celé vesnice, kdy se tančí, zpívá a vychutnává dobré jídlo a pití se na ně ještě dlouho vzpomíná.Mnoho zvyků se také váže k přírodě, která jim pomáhá načerpat nové síly. Nejmladší generace ve velkých městech, především v Athénách a Thessaloniki už není s tradicemi svázána tak pevně, ale rádi jezdí za svými příbuznými na vesnici, kde si užívají rodinnou pohodu.

Některé řecké zvyky jsou obdobné jako u nás, ať už proto, že vyvěrají ze společné křesťanské tradice jako např. Vánoce a Velikonoce nebo z pravidelného běhu přírody, např. 1.máj, ale mnohdy jsou slaveny jinak. Na jednotlivé sváteční dny je kladen rozdílný důraz, popř. existují řecké tradice, které jsou nám úplně cizí, ze kterých na nás dýchá tajemno až východní mystika. Během významných pravoslavných svátků je veřejný život země téměř ochromen.
Možnost sledovat zvyky, obyčeje a tradice je nezapomenutelná zkušenost a Řekové každého ochotně do tradičních rituálů zasvětí. I tady platí klasická řecká "filoxénia" ( filo = láska, náklonost, xenos = cizinec, host). Každý, kdo přichází v míru, je vítán.
 

Během své dovolené v Řecku  se můžete s řadou řeckých tradic seznámit.

 

TOPlist