Lidové kroje

Počátky vzorů řeckého starobylého kroje bychom mohli vystopovat již v antice.  Vývoj tvarů během let a zvláště vliv z Byzance, měl za následek vznik kroje poměrně málo podobného starověkému řeckému oděvu.  Po osvobození země od Turecké nadvlády se objevují  i  vlivy okolních evropských zemí.


V zásadě rozlišujeme tři druhy krojů: hlavní kroj pro každodenní nošení, sváteční a svatební kroj. Věk osoby, která kroj nosila, stejně tak jako rodinné a sociální postavení, rozhodovaly o způsobu, jakým byl kroj vyroben, vyzdoben a doplněn šperky. Tvary oděvů zavedených ve středomořských oblastech během ranných křesťanských let byly založeny na dalmatice, vyvinuté z římské tuniky. Dalmatika je součást oděvu, vyrobený z několika kusů látky. Přetrvala v řeckém kroji jako pukamiso, což je v  podstatě název pro košili. 
 

TOPlist