Řecké velikonoce

Pravoslavné velikonoce, které se letos budou slavit týden po katolických, navazují svými obřady a symbolikou  na byzantskou minulost. Pro Řeky, kteří se z 96 % hlásí k pravoslavnému náboženství, jsou velikonoce nejdůležitějším církevním svátkem roku. Na jarní svátky se dlouho připravují a těší, mimo jiné i proto, že jim předchází poměrně dlouhý půst. Po celý týden se každý večer konají mše trvající až do půlnoci.
V týdnu před velikonocemi se v  každý večer konají dlouhé mše a  zdobí hrob Krista. Na Velký pátek je z kostelů symbolicky vynášeno Kristovo tělo, pokryté květinami, a smuteční procesí prochází vesnicí nebo městskými ulicemi.
Vyvrcholením pravoslavných velikonoc je noční bohoslužba na Bílou sobotu. Bohoslužeb se účastní téměř všichni Řekové, zpravidla v místě, odkud pocházejí nebo kde žijí jejich rodiče. Velikonoce jsou totiž rodinnými svátky, které tráví příbuzní společně. Přesně o půlnoci ze soboty na neděli pravoslavní kněží  ve slavnostním velikonočním rouchu oznámí  věřícím  „Christós Anésti“, tedy že Kristus vstal z mrtvých. Na konci bohoslužby si věřící  mezi sebou zapalují svíčky a nesou si světlo z kostela domů. Vzkříšení Krista se začíná ihned slavit, všude vládne sváteční atmosféra, vyzváněji zvony,  v některých městech vybuchují i ohňostroje.
Ještě v noci se jí polévka majiritsa, připravená z jehněčích vnitřností, tsurekia - mazance se zapečenými obarvenými vejci a další kulinářské speciality.
Rozdávají se červená vejce jako dárek ke zprávě, že Kristus vstal z mrtvých.
V neděli se pak na venkově na každé zahradě nebo dvorku sejde celá široká rodina u tradičního rožnění jehňat a kůzlat. Všude je veselo, popíjí se tsipuro, ouzo a retsina hraje hudba, voní pečené maso a připravuje se bohatá tabule, u které se pak při dobrém jídle a pití vychutnává rodinná pohoda. Řekové si umějí svátky užít a radovat se i bez nadměrného holdování alkoholu. Prostě zapomenou na starosti, odpustí si případné křivdy, tančí a zpívají, slaví setkání se svými blízkými a přáteli, chlubí se svými dětmi a jsou šťastní. Právě tyto chvíle vytvářejí a upevňují tradiční řeckou  rodinou soudržnost.

Ukázka půlnoční velikonoční bohoslužby - Anástasi

TOPlist