Řečtí hrdinové

ODYSSEUS

 

Hrdina Odysseus při Trojské válce vymyslel  obrovského koně, který se jevil jako dar. Ve skutečnosti to byl válečný tah. V dřevěném koni byla schovaná skupinka řeckých bojovníků a v noci, když všichni usnuli,  z koně vylezli a Trójany přemohli.

Cesta zpět na  rodný ostrov Ithaka za věrnou ženou Penelopou Odysseovi trvala 10 let. Po cestě musel překonávat řadu nástrah a překážek.

Odysseus byl zahnán na zemi Kikonů, kde bohužel i loupil. Zatímco jeho vojsko oslavovalo vítězství, přihnali se Kikónové z celé země, aby se pomstili. Z 12 plných lodí, na kterých Odysseovi bojovníci přijeli, ubylo na každé nejméně 6 osob.

U mysu Maleje přepadla Odyssea a jeho posádku bouře a vítr je zahnal daleko na jihozápad, k pustému ostrovu. Na tomto místě žili Lotofágové, kteří se živili kořeny sladkého lotosu. Kdo jednou okusil tento plod zapomnění, nechtěl už nic jiného jíst a ani opustit ostrov. Když Odysseus vyslal své tři muže na výzvědy, musel použít násilí, aby je dostal zpět na lodě, a svázal je v
podpalubí, aby se nevrhli do moře a neplavali zpět na ostrov.

 Na ostrově Kyklopů bojoval s jednookým obrem Polyfémosem, synem boha Poseidona. Kyklop nechtěl Odyssea s jeho bojoníky pustit a zatarasil vchod do jeskyně. Odysseus proto musel  Kyklopovi  vypíchnout, oko, které měl uprostřed čela, aby je neviděl. Ten se mu pak pomstil tím,  že ve spolupráci s jinými bohy  zkomplikoval Odysseovi návrat domů.

 Z ostrova Kyklopů dorazili na ostrov Aiolos, kde mu stejnojmenný král předal pytel. Měl mít v sobě příznivé větry, které by ho
co nejdříve dovedly na Ithaku. Bylo to však naopak.

Když už se na rodný ostrov blížili, Odysseovi spolubojovníci pytel otevřeli a nastala bouře, ve které přišli o 11 lodí a dostali se na ostrov obrovských lidožroutů Laistrygónů.

Rychle tento ostrov opustili a připluli na ostrov kouzelnice Kirké. Té se Odysseus líbil, ale celou posádku změnila na špinavé čuníky. Odysseovi slíbila, že pokud u ní na ostrově zůstane po celý rok, změní jeho druhy zpět na lidi a nechá je plout dál. Po roce je sice pustila, ale ještě předtím je poslala do země Kimmeriů.

V zemi Kimmeriů Odysseovi duše Teiresiova vzkázala, že domů se sice vrátí i přes Poseidonovu vůli, ale bude muset překonat spoustu dalších překážek.

Když už si Odysseus myslel, že unikl všem zlým nástrahám, spatřil ostrov boha slunce Helia. Kirké doporučovala, aby se tomuto ostrovu vyhnuli. vyhnout. Ale  když Odysseus posádce doporučil, aby cestovali dál, všichni se vzepřeli. Během jejich pobytu na ostrově pak vyvolal Poseidon mořskou bouři, takže nemohli odplout. Odysseovi přátelé měli hlad, tak vyčkali,
až Odysseus usne, a i přes jeho zákazy se vypravili zabít několik krav. Stažené kůže však začaly lézt a maso na rožních bučelo jako živý dobytek. Hélios to spatřil ze svého nebeského vozu, hrozně se rozhněval a požádal samého boha Dia o pomoc. Když potom Odysseus vyplul na širé moře, rozpoutal Zeus takovou bouři, že se loď převrhla a všichni provinilci zmizeli v moři. Jenom Odysseus, který boha neurazil, se zachránil na úlomku stěžně. Na něm pak proplul mezi Skyllou a Charybdou a po devítidenní plavbě bez jídla a vody ho vlny zahnaly k břehům ostrova,  na němž bydlela nymfa Kalypsó.

Do krásné nymfy Kalypsó se Odysseus zamiloval a zůstal s ní sedm let.  Nakonec se ale rozhodl vrátit do své vlasti. Zbudoval vor a osmnáct dní plul mořem, až spatřil zemi. Pak se však Poseidón znovu rozzuřil a  vor svým trojzubcem rozbil.


Odysseus plul rozbouřeným mořem na kládě a třetí den doplul k  břehu. Úplným vyčerpáním se svalil na břeh a usnul. Ze spánku ho probudily břehu, když tu ho probudily výkřiky dívek z družiny princezny Nausiky, která sem přišla prát prádlo. Odysseus užasle pohlédl na její krásu. Nausikáa byla dcerou královny Aréti a krále Alkinoa, vládce země Fajáků. Uvedla ho do otcova paláce a král pak dal uspořádat na Odysseovu počest hostinu. Na důkaz přátelství ho  obdaroval vzácnými i dary a umožnil mu návrat zpět do rodné Ithaky.

 

 

 

 

 


 

TOPlist